Adatvédelem

A JuPiNet Távközlési Kft. állásportálján megadott és gyűjtött adatokkal kapcsolatosan

Ezen az oldalon:

Alapvető információk

A JuPiNet Távközlési Kft. (9955 Szentgotthárd, Toldi M. u. 13., a továbbiakban: adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jógról és informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes, annak célja az álláspályázatok elbírásálása, az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor jogosult visszavonni és adatainak kezelését megszüntetni. A regisztrációval a pályázó kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, valamint további engedélyt adhat pályázatának megőrzéséhez egyaránt, abból a célből, hogy az adatkezelő a személyes adatoknak megfelelő, jövőbeni állásajánlatokról értesítse a pályázót.

Adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az adatkezelést és adatfeldolgozást a JuPiNet Távközlési Kft. dolgozói és az álláspályázattal érintett üzleti területek vezetői és munkatársai végzik. A pályázó személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, személyes adataihoz bármikor hozzáférhet, kérhetik azok hordozhatóságát. Kérheti továbbá személyes adatainak törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintettek részletes jogait a GDPR tartalmazza.

Panasz esetén

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, az érintet jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu ) vagy bírósághoz forulni jogorvoslatért.

Jelentkezz az állásra amit kinéztél!

Nálunk ennyire egyszerű az egész! Elküldést követően megpróbáljuk minél gyorsabban felvenni veled a kapcsolatot, és elkezdeni a folyamatot!

NÉV
Telefonszám
Name

Adatait a törvényeknek megfelelően, álláskeresőkre szóló és általános adatvédelmi szabályzataink szerint kezeljük.
Én vagy kollégám hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!